Freelance Yazılım Geliştirmede Vergilendirme

Eğer freelance olarak yazılım geliştiriyorsanız (burada servis, reseller gibi program satışlarından bahsetmiyorum) hükümlü olduğunuz madde şu şekilde:

193 – Gelir Vergisi Kanunu

Madde 18
(3239 sayılı Kanunun 40. maddesi ile değişen madde) (4444 sayılı Kanunun 4′üncü maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük; 1.1.2000) Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri,bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.(*)

Yazının devamı Altan Tanrıverdi

Bugün 0 kez okundu